„14-то СУ през моя поглед”

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема: „14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище
  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова

Важно съобщение

Уважаеми родители, 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Учебните занятия след края на зимната ваканция започват на 04.01.2021 г.:

1.За подготвителната група и 1-4 класове присъствено с програмата и графика установен до сега за всеки клас.

2.За 5-12класове дистанционно в електронна среда с програмата и графика, по който всеки клас завърши предходната 2020 г.