НАЧАЛО

Човекът не знае нищо без учене.

Свободни места след III класиране за прием в 8 клас – 3

График във връзка с приема на ученици след VII клас за запълване на незаетите места след трети етап на класиране:

1. Приемане на заявления от 03.08.2020г.
2. Приемане на заявления до 31.08.2020г.
3. Обявяване на резултатите  на 02.09.2020г.

    Уважаеми родители, продуктите по програми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ ще се раздават в петък 24 април от 14.00 ч. до 18.30 ч.

    Уважаеми родители,

     Подготвяме за въвеждане платформата за дистанционно обучение Google classroom. Платформата дава възможност за директна връзка с учениците, има вградени инструменти за работа, може да се работи в реално време (без да е чат или конферентна връзка) и е по-надеждна. За прилагането и е необходима предварителна подготовка и начално обучение.

     От класните ръководители ще получите кодове за достъп до виртуални „класни“ стаи. За всяка паралелка по всички предмети ще има отделна класна стая, за да може всеки ученик да се включи. За работа с платформата ще бъде приложена кратка инструкция. При затруднения се обръщайте към класния ръководител.

     До въвеждане на новата платформа, работата продължава по досегашните канали за комуникация- електронен дневник Школо, имейл и други избрани от класовете.

     За учениците, които нямат електронно устройство за работа или интернет, получават указания за работа от учителя, класния ръководител и работят с хартиени учебни помагала.

     През следващата седмица учителите по тяхна преценка могат да преминат към преподаване на нови знания.

    В процеса на електронно обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност.

   Уважаеми родители, 

   Решението за дистанционно обучение е уредено в заповед на директора на училището, качена на сайта на училището. Там са определени минималните изисквания за водене на комуникация учител/ родител/ученик. Засега не е определена конкретна платформа, освен официалния канал за комуникация електронен дневник Школо и електронна поща. Възможно е използването на други платформи и ресурси. Когато има проблеми, а това е неизбежно при дейност в извънредно положение, моля да контактувате директно с класния ръководител и учителите на детето Ви и да търсите решение на проблема, който според Вас съществува. Когато имате друго решение за начина на комуникация, го предлагайте за вашата паралелка и съдействайте за осъществяването му. Не е уредено какво да се преподава и този въпрос е оставен на преценка на учителите.  Следвайте указанията на учителите. Съдържанието е тяхна отговорност, а начинът на комуникация извън минимума е общо решение. Учениците няма да бъдат изпитвани и оценявани, включително и на национално външно оценяване, върху материал, който не е преподаден в училище.

Уважаеми родители, във връзка с епидемиологичната обстановка и наложилото се учене от разстояние, Ви запознаваме със ЗАПОВЕДТА на директора за осъществяването му.

По предписание на Столична РЗИ грипната ваканция за учениците от София-град се удължава до 15.03.2020 г.

  Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

 Важна информация за родителите на ученици в начален етап (1-4 клас):

Поради натоящата грипна епидемия проектът „Научи се да караш ски“ ще се осъществи от 17 до 20 март.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми родители,

       Уведомяваме Ви, че графикът за организацията на ЦДО и за втори учебен срок на учебната 2019/2020 година е както следва:

  •        За начален етап /от I до IV клас /  – от 12.00 до 18.00ч.
  •        За прогимназиален етап / от V до VII клас / – от 12.30 до 18.30ч.

14. СУ по националното радио

     В предаването „Нашият ден” на БНР „Христо Ботев” всяка сутрин между 7,30 и 8,00 часа звучат кратки разказчета на тема „Доброто там, където сте вие” на четвъртокласници от нашето училище, включили се в инициативата на радиото. Те ще бъдат наградени с книжки от най-добрите издателства, застанали зад тази инициатива.
    Децата от четвърти клас благодарят на предаването „Нашият ден”, на водещата Ива Дойчинова и на издателствата, а на нас остава да се усмихваме на малките дребни неща, които срещаме постоянно в ежедневието си. https://bnr.bg/dobroto