НАЧАЛО

"Човекът
не знае нищо без учене."

До родителите на учениците от 14.СУ

ПОКАНА

 Уважаеми родители,

            На 06.10.2022 г., четвъртък от 18 ч. в учителската стая на 14.СУ ще се състои събрание на родителите на учениците от 14.СУ.

Дневен ред: 

1. Отчет на обществения съвет в 14.СУ

2. Избор на нов състав на обществения съвет на 14.СУ

           На събранието на родителите могат да присъстват по двама представители-родители на ученици от всяка паралелка. Представители на родителите от паралелките се избират на родителска среща на паралелката. За избора се съставя протокол, който се води от класния ръководител.

            Общественият съвет се състои от 5 членове и включва един представител на район „Сердика“ и четирима представители на родителите. Събранието на родителите излъчва и резервни членове на обществения съвет (до четирима). Уредбата на работата и правомощията на обществения  съвет може да се намери в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата публикуван в Държавен вестник, бр.75/27.09.2016г.                                         

Ернест Георгиев

Директор на 14.СУ

 

След целогодишен труд прогимназиален етап се насладиха на летни екскурзионни дни!

   Огромни аплодисменти за нашите ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,  техните класни ръководители – Татяна Блажева и Петя Господинова и учители на ЦДО – Елена Николова, Дочка Петкова и Мариана Златкова!

    Тази година на НВО по БЕЛ 14. СУ е на 35-то място (84,56 точки от 100 възможни), а по математика – на 65-то място от 204 столични училища (със среден успех 72,52 точки от 100 т.)! Това е най-ценното от работата ни – да можеш с гордост и основание да кажеш на учениците си: Браво, вие сте най-добрите! Поздравления и за колегите, извели класовете до тези успехи!

    Нашите умни четвъртокласници са изпреварили със значителна преднина всички училища в района!

 

 

Училище

БЕЛ – среден успех в точки

Математика – среден успех в точки

1.

14. средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

84,56

72,52

2.

18 Средно училище „Уилям Гладстон“

81,04

72,73

3.

43. Основно училище „Христо Смирненски“

81,48

69,88

4.

45 основно училище „Константин Величков“

79,34

68,37

5.

48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“

79,34

66,75

6.

100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

71,54

56,00

    Не всеки път умеем да се рекламираме добре, но резултати като тези показват качеството на образованието, което 14. СУ предлага!
 
    Източник на иформацията и място, на което можете да видите намерите данни за всички училища в София:

Уважаеми родители на първокласници, уведомяваме ви, че за второ класиране има свободни места само  в паралелката с разширено изучаване на английски език.

Отличен! за учениците на 14. СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в спорта, музиката и изкуствата!

„Турист съм на друга планета. Какво бих представил от нашата земя?“

Бяха наградени ученици от 14. СУ взели участие в конкурс за рисунка на тема: „Турист съм на друга планета. Какво бих представил от нашата земя?“  …виж още

Отличници и в спорта

Учениците на 14. СУ показаха, че събираме купи и в спортно направление! Те показаха борбен дух на тазгодишните ученически игри и извоюваха поредните купи. Поздравления на всички участници! …виж още

Децата от вокална група “ Славейчета”

Вокалната група на 14. СУ „Славейчета“ с ръководител г-жа Миглена Маринова взеха участие с огромно желание и безбройни усмивки в празничния концерт …виж още

За поредна година 14 СУ “Проф. д-р Асен Златаров” изпраща своите абитуриенти. Зрелостниците от XII клас за последен път чуха училищния звънец, развълнувано благодариха на своите учители, от които са научили много неща, но най-вече как да бъдат добри хора. Попътен вятър и успешна реализация в живота им пожела директорът на училището – господин Ернест Георгиев.

    Зрелостниците бяха изпратени с музикални изпълнения от вокалната група към училището и поздравени от танцова формация с участието на дванайсетокласничка. 

     На 12 април 2022 г. 1.а клас участва в Световния ден на четенето. Първокласниците взеха книжки от библиотеката и се включиха в инициативата „Остави всичко и чети“. От полученото до класната писмо разбираме, че и ние сме „попълнили картата на света с четящи семейства, класове и индивидуални читатели“

Скъпи ученици, уважаеми учители и родители!

    За поредна година посрещаме празника на училището с гордост и удовлетвореност от постиженията на учителите и учениците. През дългия път на развитие на нашето училище сме имали както трудности и проблеми, така и много успехи. Но винаги сме се справяли. С много усилия и постоянство, с вяра в силата на знанието, с увереността, че училището сме всички ние, водени от вдъхновяващия пример на нашия патрон – проф. д-р Асен Златаров!

Пожелавам на всички ученици, учители и родители здраве и оптимизъм, за да превърнем мечтите си в реалност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Сняг на облаци се дига, 

дядо Коледа пристига

в златна хубава шейна 

чак от Стара планина,

иска да ви пожелае той:

здраве, щастие, любов…

Весели празници Ви пожелават учениците от вокалната група!

    За втора година Министърът на образованието и науката, награждава в края на календарната година голяма група директори. 
    Това е оценка за положените от Директора на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ г-н Ернест Георгиев усилия, но е и  признание за доброто партниране на училището с МОН! Трудът заслужава да бъде оценяван и награждаван, по-често.

    Честито, г-н Георгиев!

 

Заповед за награда от Министър Денков

Присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас

 

     Уважаеми родители, 

     от понеделник /06.12.2021г./ за всички ученици от 5 до 12 клас в 14.СУ се осигурява присъствено обучение, при условие 50% и повече от родителите/учениците от паралелка да са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, предоставени от МЗ. За останалите ученици от паралелките на присъствено обучение, за които няма съгласие за тестване, се осъществява дистанционно асинхронно обучение. Приоритет в тези паралелки  има присъственото обучение. Паралелките, в които няма 50%  и повече съгласие за тестване, продължават изцяло на дистанционно обучение, което се осъществява синхронно в часовете от седмичното разписание. Организацията на работата в начален етап не се променя. 

     Присъствените учебните занятия за 5 – 7 класове в деня за тестване започват в 7,30 часа с първи час за тестване, а за 8 – 12 класове  от 13,30 часа с първи час за тестване. Часовете в деня за тестване са по 30 минути. Междучасията не се променят. Редовните учебни часове започват в 8,10 часа за първа смяна и 14.10 за втора. 

     Тестването за учениците се осъществява със съдействието на класните ръководители в първия учебен час за смяната. Класните ръководители подготвят поименен списък на учениците от класа, който съдържа информация за съгласие за тест/ наличен зелен сертификат или отказ за тест . В рамките на 30 минути се осъществява тестването на предоставилите декларация за съгласие ученици. Класните ръководители събират/разпечатват декларациите за съгласие за тест и до края на деня, 06.12.2021г.,  ги предават на секретаря на училището. Ученици, които нямат декларации за съгласие, не се  допускат в училище. Маските са задължителни. След края на теста всеки дезинфекцира работното си място. При положителен тест ученикът отива в стая №107 и изчаква идването на родител или си тръгва при съгласие на родител да напусне училището, който организира тестването на ученика в лицензирана лаборатория и уведомява класния ръководител за резултата и изпраща копие от протокола.

     Всеки следващ четвъртък класният ръководител проверява дали има промяна в нагласите на родителите/учениците за присъствено обучение. В петък класните ръководители  изпращат доклад на пощата на училището. В понеделник при промяна започва присъствено/дистанционно обучение.

    Приложение: Дневен режим за дните, в които се осъществява тестването.

Променен дневен режим за дните, в които има тестване на учениците от 5 до 12 клас

Първа смяна

Тестване от 7,30ч. до 8,00ч.

1 час 8,10 – 8,40

2 час 8,50 – 9,20

голямо междучасие

3 час 9,40 – 10,10

4 час 10,20 – 10,50

5 час 11,00 – 11,30

6 час 11,35 – 12,05

7 час 12,10 – 12,40

Втора смяна

Тестване от 13,30ч. до 14,00ч.

1 час 14,10 – 14,40

2 час 14,50 – 15,20

голямо междучасие

3 час 15,40 – 16,10

4 час 16,20 – 16,50

5 час 17,00 17,30

6 час 17,35 – 18,05

Уважаеми родители,

Във връзка с възможността за възстановяване на присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас моля да се запознаете с писмото на МОН за условията, при които това може да се осъществи.

Моля да имате предвид и следното:

Ако мнозинството от определена паралелка реши обучението да е присъствено, дистанционното обучение за останалите ученици от паралелката ще е асинхронно.

Ако мнозинството от определена паралелка реши обучението да е дистанционно, дистанционното обучение за всички ученици от паралелката ще е синхронно(каквото е в момента).

Информация за решението на родителите се предоставя на класния ръководител по електроннен път.

Декларацията за съгласие се предоставя:

1.В електронен формат на класния ръководител.

2.На хартия в училище в понеделник от 8 до 12 ч.

Писмо МОН 1-4 клас

Приложение_№_2.

Приложение_№_3.

        Във връзка с въвеждането на системата за електронни купони, може да се запознаете с регламента на  ДЗЗД „Свена – Венина“, обслужваща стола на 14.СУ.

Д З З Д “С В Е Н А-В Е Н И Н А“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

        Системата за електронни купони вече работи. Желаещите да я ползват могат да закупят електронни карти от училищния бюфет срещу 2.00 лева. Регистрацията се извършва на https//smartercard.bg следвайки инструкцията. Моля при регистрацията внимателно да се нанесе номера изписан в долния десен ъгъл на картата.Моля, родителите да надпишат  гърба на картата с името на ученика и от кой клас е с флумастер или по друг начин.

       Платформата Ви дава възможност да закупувате купони по всяко време на денонощието, както и да ги анулирате.

      В деня за хранене, може да закупите купон до 8.00, както и да анулирате закупен от предните дни купон също до 8.00, ако ученика няма да отиде на училище по някаква причина.

      Разходите Ви по използване на платформата са 3.60 лв. на месец, за извършените транзакции не се начисляват такси.

     Фирмата също заплаща такса за ползването на платформата.

     В повечето от училищата в София, платформата се ползва вече от две години.

     Успоредно с електронната система, могат да се ползват и хартиени купони.

  1. Продажбата на хартиени купони се осъществява в училищния бюфет.
  2. В бюфета на училището купони се продават по всяко време, за текущия ден до 8.20 часа. В бюфета купони могат да се закупят само от ученици.
  3. При закупени купони и внезапно отсъствие на ученик, може да съобщите на телефон: 0988864851  името на ученика, от кой клас е и за кои дни ще отсъства. При завръщане в  училище купоните ще бъдат презаверени или възстановена сумата. Ако съобщението е направено до 8.20 часа сутрин, горното се отнася и за текущия ден.
  4. Цена на един купон – 2.00 лева-за първи и втори клас.

           Цена на един купон – 2.50 лева-за трети и четвърти клас.

           За всички останали ученици-2.00 лв.

       По въпроси свързани с електронните купони може да звъните и на управителя  Д. Атанасов на тел. 0888660588.

 

23.09.2021 година                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                                            /Д. Атанасов/

Скъпи четвъртокласници,

предстои ви да получите първия си официален документ в училище – удостоверението за завършен начален етап. B него имa oцeнĸи пo вceĸи пpeдмeт. Te нe ca eднaĸви зa вcичĸи ви. Ho и caмитe виe нe cтe eднaĸвo cилни пo вcичĸи пpeдмeти. Ho в тяx липсват много по-важни oцeнĸи: оцeнĸa зa пpиятeлcтвo, зa eĸипнocт, оцeнĸa зa инициaтивнocт, оцeнĸa зa ycмивĸи, зa oбщyвaнe и възпитaниe. И нaй, нaй-вaжнaтa oцeнĸa – тaзи зa пpeoдoлявaнe нa тpyднocти. Xopaтa, ĸoитo нe ce cтpaxyвaт дa ce изпpaвят пpeд тpyднocти и дa ce бopят c тяx се нapичaт бopци. A бopцитe cтaвaт шaмпиoни!

4.а клас

4.б клас

Важно за родителите на класираните ученици за 1. клас

     В периода 7-11.06 училището ще записва с работно време 8.00-18.00 часа с изключение на 11.06 до 17.00 часа.

     Моля родителите на класираните ученици да прегледат заявлението за записване в 14.СУ., в него са  описани разширената подготовка, целодневното обучение и необходимите документи за записване.

     Сега, когато краят на учебната година е пред нас, можем да се похвалим с труда и успехите на учениците от начален етап в състезанията на Съюза на българските начални учители. 

    Резултатите от финалното състезание, до което по регламент стигат участници, спечелили поне на две състезания по различни учебни предмети максимален брой точки, са повод за поредната ни гордост.

    С максимален брой точки на финалното състезание и златни медалисти са 22-ма ученици от първи до четвърти клас, а сребърните медали са 21.

Гордеем се с вас и ви пожелаваме нови и нови успехи!

НФС на СБНУ 2021

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявяви конкурс на тема: „14-то СУ през моя поглед”. Включиха се много талантливи ученици. Запознайте се с победителите:

14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ празнува!

    14-то средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, нашето училище,  през тази година става на 90 години.

    Юбилеят е повод за радост, за гордост, за благодарност, за равносметка, а също и време за обръщения, поздравления, срещи, спомени, празненства, наздравици. Надявам се през годината  новата пандемия да отстъпи, за да може всичко това да намери по-непосредствен израз.

    Училището е нашето общо място, време, работа, учение -живот.

    Живяхме, работихме и учихме  в интересни времена, на хубаво място  и с прекрасни хора, а може би в трудни времена и с проклети хора. Имаше от всичко. И беше наш ред. На нас дошлите тук по разпределение или местоживеене, по избор или задължение. На нас се падна –да съхраним, да градим, да развиваме и да се развиваме. Не беше лесно, но то май никога не е било.  

    И сега, като представляващ училището, Благодаря на учителите даващи достолепие на институцията, на родителите без чиято подкрепа няма успех,  на настоятелите, обществения съвет, общинарите, обществениците и експертите за партньорството, на  дарителите за съпричастието , на учениците-изпълнили училището  с живот.

    Нека отдадем почит на създателите на сградата, на основателите на институцията, на предалите я на нас, на патроните на училището, на носителите на награди и отличия, на всички запазили място в душата си за него.

    Поздравявам многохилядната общност на нашето училището. Ние сме училището.  

    Честит  юбилей!

Ернест Георгиев, директор на 14.СУ „Проф.д-р Асен Златаров“

За постигнати високи успехи в природните науки през учебната 2020/ 2021г. 

ЗЛАТАРОВСКА НАГРАДА

се връчва на

Спасиана Спасова

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема:

„14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище

  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова

 

Кодът на грамотата е уникален и с него всеки ученик, който има годишен абонамент за Уча.се, може да добави безплатно един месец бонус към него. Активирането става на следния линк: http://www.ucha.se/kod

     Уважаеми родители,

     Във връзка с ваши въпроси относно организацията на обучението през 2020/2021 уч. г. моля да имате предвид:

     Учениците от начален етап (I-IV класове) осъществяват обучението си по график посочен в  дневния режим за съответния клас. След края на занятията за деня ще можете да ги приберете до 18.00 ч. за учениците от I-II класове и до 18.30 за учениците от III-IV класове. При подадено заявление от родител учениците могат да се прибират сами.

     Извънучилищните занимания на учениците, организирани от родителите, се провеждат в часовете от дневния режим за „Занимания по интереси“. За да бъдат освободени учениците от тези часове в училище, подайте заявление, в което посочете причината, деня от седмицата  и часа на извънучилищното занятие и заявете желание детето ви да бъде освобождавано за тези часове.

     Във връзка с ограничаването на достъпа на родители до сградата на училището няма да имате достъп и до телефона при охраната. Моля да осигурите друга възможност за връзка с учителя/детето.

     Официалната комуникацията между училището/учителите и родителите ще се осъществява чрез платформата на електронния дневник „Школо“ през акаунта на родителя. Данните в електронния дневник за новата учебна година ще бъдат въведени до края на седмицата.

     При обявяване на карантина за паралелка/клас или цялото училище обучението от разстояние ще се осъществява чрез платформата „Google classroom“ през акаунта на ученика.

     Класният ръководител  съвместно с родителите на новопостъпилите ученици в разумен срок създават възможност за работа в тези платформи.

         Уважаеми родители,

         Във връзка с публикуваните от МОН и МЗ „Насоки за работата на училищата в условията на Covid-19″ и с оглед спазването на заложеното в тях можете да се запознаете със:

          ЗАПОВЕДТА за предприетите мерки в 14. СУ

          Дневният режим

          Разпределението на класните стаи

          Класните ръководители