НАЧАЛО

Човекът не знае нищо без учене.

Сняг на облаци се дига, 

дядо Коледа пристига

в златна хубава шейна 

чак от Стара планина,

иска да ви пожелае той:

здраве, щастие, любов…

Весели празници Ви пожелават учениците от вокалната група!

    За втора година Министърът на образованието и науката, награждава в края на календарната година голяма група директори. 
    Това е оценка за положените от Директора на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ г-н Ернест Георгиев усилия, но е и  признание за доброто партниране на училището с МОН! Трудът заслужава да бъде оценяван и награждаван, по-често.

    Честито, г-н Георгиев!

 

Заповед за награда от Министър Денков

Присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас

 

     Уважаеми родители, 

     от понеделник /06.12.2021г./ за всички ученици от 5 до 12 клас в 14.СУ се осигурява присъствено обучение, при условие 50% и повече от родителите/учениците от паралелка да са декларирали съгласие за тестване с неинвазивни тестове, предоставени от МЗ. За останалите ученици от паралелките на присъствено обучение, за които няма съгласие за тестване, се осъществява дистанционно асинхронно обучение. Приоритет в тези паралелки  има присъственото обучение. Паралелките, в които няма 50%  и повече съгласие за тестване, продължават изцяло на дистанционно обучение, което се осъществява синхронно в часовете от седмичното разписание. Организацията на работата в начален етап не се променя. 

     Присъствените учебните занятия за 5 – 7 класове в деня за тестване започват в 7,30 часа с първи час за тестване, а за 8 – 12 класове  от 13,30 часа с първи час за тестване. Часовете в деня за тестване са по 30 минути. Междучасията не се променят. Редовните учебни часове започват в 8,10 часа за първа смяна и 14.10 за втора. 

     Тестването за учениците се осъществява със съдействието на класните ръководители в първия учебен час за смяната. Класните ръководители подготвят поименен списък на учениците от класа, който съдържа информация за съгласие за тест/ наличен зелен сертификат или отказ за тест . В рамките на 30 минути се осъществява тестването на предоставилите декларация за съгласие ученици. Класните ръководители събират/разпечатват декларациите за съгласие за тест и до края на деня, 06.12.2021г.,  ги предават на секретаря на училището. Ученици, които нямат декларации за съгласие, не се  допускат в училище. Маските са задължителни. След края на теста всеки дезинфекцира работното си място. При положителен тест ученикът отива в стая №107 и изчаква идването на родител или си тръгва при съгласие на родител да напусне училището, който организира тестването на ученика в лицензирана лаборатория и уведомява класния ръководител за резултата и изпраща копие от протокола.

     Всеки следващ четвъртък класният ръководител проверява дали има промяна в нагласите на родителите/учениците за присъствено обучение. В петък класните ръководители  изпращат доклад на пощата на училището. В понеделник при промяна започва присъствено/дистанционно обучение.

    Приложение: Дневен режим за дните, в които се осъществява тестването.

Променен дневен режим за дните, в които има тестване на учениците от 5 до 12 клас

Първа смяна

Тестване от 7,30ч. до 8,00ч.

1 час 8,10 – 8,40

2 час 8,50 – 9,20

голямо междучасие

3 час 9,40 – 10,10

4 час 10,20 – 10,50

5 час 11,00 – 11,30

6 час 11,35 – 12,05

7 час 12,10 – 12,40

Втора смяна

Тестване от 13,30ч. до 14,00ч.

1 час 14,10 – 14,40

2 час 14,50 – 15,20

голямо междучасие

3 час 15,40 – 16,10

4 час 16,20 – 16,50

5 час 17,00 17,30

6 час 17,35 – 18,05

Уважаеми родители,

Във връзка с възможността за възстановяване на присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас моля да се запознаете с писмото на МОН за условията, при които това може да се осъществи.

Моля да имате предвид и следното:

Ако мнозинството от определена паралелка реши обучението да е присъствено, дистанционното обучение за останалите ученици от паралелката ще е асинхронно.

Ако мнозинството от определена паралелка реши обучението да е дистанционно, дистанционното обучение за всички ученици от паралелката ще е синхронно(каквото е в момента).

Информация за решението на родителите се предоставя на класния ръководител по електроннен път.

Декларацията за съгласие се предоставя:

1.В електронен формат на класния ръководител.

2.На хартия в училище в понеделник от 8 до 12 ч.

Писмо МОН 1-4 клас

Приложение_№_2.

Приложение_№_3.

        Във връзка с въвеждането на системата за електронни купони, може да се запознаете с регламента на  ДЗЗД „Свена – Венина“, обслужваща стола на 14.СУ.

Д З З Д “С В Е Н А-В Е Н И Н А“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

        Системата за електронни купони вече работи. Желаещите да я ползват могат да закупят електронни карти от училищния бюфет срещу 2.00 лева. Регистрацията се извършва на https//smartercard.bg следвайки инструкцията. Моля при регистрацията внимателно да се нанесе номера изписан в долния десен ъгъл на картата.Моля, родителите да надпишат  гърба на картата с името на ученика и от кой клас е с флумастер или по друг начин.

       Платформата Ви дава възможност да закупувате купони по всяко време на денонощието, както и да ги анулирате.

      В деня за хранене, може да закупите купон до 8.00, както и да анулирате закупен от предните дни купон също до 8.00, ако ученика няма да отиде на училище по някаква причина.

      Разходите Ви по използване на платформата са 3.60 лв. на месец, за извършените транзакции не се начисляват такси.

     Фирмата също заплаща такса за ползването на платформата.

     В повечето от училищата в София, платформата се ползва вече от две години.

     Успоредно с електронната система, могат да се ползват и хартиени купони.

  1. Продажбата на хартиени купони се осъществява в училищния бюфет.
  2. В бюфета на училището купони се продават по всяко време, за текущия ден до 8.20 часа. В бюфета купони могат да се закупят само от ученици.
  3. При закупени купони и внезапно отсъствие на ученик, може да съобщите на телефон: 0988864851  името на ученика, от кой клас е и за кои дни ще отсъства. При завръщане в  училище купоните ще бъдат презаверени или възстановена сумата. Ако съобщението е направено до 8.20 часа сутрин, горното се отнася и за текущия ден.
  4. Цена на един купон – 2.00 лева-за първи и втори клас.

           Цена на един купон – 2.50 лева-за трети и четвърти клас.

           За всички останали ученици-2.00 лв.

       По въпроси свързани с електронните купони може да звъните и на управителя  Д. Атанасов на тел. 0888660588.

 

23.09.2021 година                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                                            /Д. Атанасов/

Скъпи четвъртокласници,

предстои ви да получите първия си официален документ в училище – удостоверението за завършен начален етап. B него имa oцeнĸи пo вceĸи пpeдмeт. Te нe ca eднaĸви зa вcичĸи ви. Ho и caмитe виe нe cтe eднaĸвo cилни пo вcичĸи пpeдмeти. Ho в тяx липсват много по-важни oцeнĸи: оцeнĸa зa пpиятeлcтвo, зa eĸипнocт, оцeнĸa зa инициaтивнocт, оцeнĸa зa ycмивĸи, зa oбщyвaнe и възпитaниe. И нaй, нaй-вaжнaтa oцeнĸa – тaзи зa пpeoдoлявaнe нa тpyднocти. Xopaтa, ĸoитo нe ce cтpaxyвaт дa ce изпpaвят пpeд тpyднocти и дa ce бopят c тяx се нapичaт бopци. A бopцитe cтaвaт шaмпиoни!

4.а клас

4.б клас

Важно за родителите на класираните ученици за 1. клас

     В периода 7-11.06 училището ще записва с работно време 8.00-18.00 часа с изключение на 11.06 до 17.00 часа.

     Моля родителите на класираните ученици да прегледат заявлението за записване в 14.СУ., в него са  описани разширената подготовка, целодневното обучение и необходимите документи за записване.

     Сега, когато краят на учебната година е пред нас, можем да се похвалим с труда и успехите на учениците от начален етап в състезанията на Съюза на българските начални учители. 

    Резултатите от финалното състезание, до което по регламент стигат участници, спечелили поне на две състезания по различни учебни предмети максимален брой точки, са повод за поредната ни гордост.

    С максимален брой точки на финалното състезание и златни медалисти са 22-ма ученици от първи до четвърти клас, а сребърните медали са 21.

Гордеем се с вас и ви пожелаваме нови и нови успехи!

НФС на СБНУ 2021

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявяви конкурс на тема: „14-то СУ през моя поглед”. Включиха се много талантливи ученици. Запознайте се с победителите:

14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ празнува!

    14-то средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, нашето училище,  през тази година става на 90 години.

    Юбилеят е повод за радост, за гордост, за благодарност, за равносметка, а също и време за обръщения, поздравления, срещи, спомени, празненства, наздравици. Надявам се през годината  новата пандемия да отстъпи, за да може всичко това да намери по-непосредствен израз.

    Училището е нашето общо място, време, работа, учение -живот.

    Живяхме, работихме и учихме  в интересни времена, на хубаво място  и с прекрасни хора, а може би в трудни времена и с проклети хора. Имаше от всичко. И беше наш ред. На нас дошлите тук по разпределение или местоживеене, по избор или задължение. На нас се падна –да съхраним, да градим, да развиваме и да се развиваме. Не беше лесно, но то май никога не е било.  

    И сега, като представляващ училището, Благодаря на учителите даващи достолепие на институцията, на родителите без чиято подкрепа няма успех,  на настоятелите, обществения съвет, общинарите, обществениците и експертите за партньорството, на  дарителите за съпричастието , на учениците-изпълнили училището  с живот.

    Нека отдадем почит на създателите на сградата, на основателите на институцията, на предалите я на нас, на патроните на училището, на носителите на награди и отличия, на всички запазили място в душата си за него.

    Поздравявам многохилядната общност на нашето училището. Ние сме училището.  

    Честит  юбилей!

Ернест Георгиев, директор на 14.СУ „Проф.д-р Асен Златаров“

За постигнати високи успехи в природните науки през учебната 2020/ 2021г. 

ЗЛАТАРОВСКА НАГРАДА

се връчва на

Спасиана Спасова

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема:

„14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище

  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова

 

Кодът на грамотата е уникален и с него всеки ученик, който има годишен абонамент за Уча.се, може да добави безплатно един месец бонус към него. Активирането става на следния линк: http://www.ucha.se/kod

     Уважаеми родители,

     Във връзка с ваши въпроси относно организацията на обучението през 2020/2021 уч. г. моля да имате предвид:

     Учениците от начален етап (I-IV класове) осъществяват обучението си по график посочен в  дневния режим за съответния клас. След края на занятията за деня ще можете да ги приберете до 18.00 ч. за учениците от I-II класове и до 18.30 за учениците от III-IV класове. При подадено заявление от родител учениците могат да се прибират сами.

     Извънучилищните занимания на учениците, организирани от родителите, се провеждат в часовете от дневния режим за „Занимания по интереси“. За да бъдат освободени учениците от тези часове в училище, подайте заявление, в което посочете причината, деня от седмицата  и часа на извънучилищното занятие и заявете желание детето ви да бъде освобождавано за тези часове.

     Във връзка с ограничаването на достъпа на родители до сградата на училището няма да имате достъп и до телефона при охраната. Моля да осигурите друга възможност за връзка с учителя/детето.

     Официалната комуникацията между училището/учителите и родителите ще се осъществява чрез платформата на електронния дневник „Школо“ през акаунта на родителя. Данните в електронния дневник за новата учебна година ще бъдат въведени до края на седмицата.

     При обявяване на карантина за паралелка/клас или цялото училище обучението от разстояние ще се осъществява чрез платформата „Google classroom“ през акаунта на ученика.

     Класният ръководител  съвместно с родителите на новопостъпилите ученици в разумен срок създават възможност за работа в тези платформи.

         Уважаеми родители,

         Във връзка с публикуваните от МОН и МЗ „Насоки за работата на училищата в условията на Covid-19″ и с оглед спазването на заложеното в тях можете да се запознаете със:

          ЗАПОВЕДТА за предприетите мерки в 14. СУ

          Дневният режим

          Разпределението на класните стаи

          Класните ръководители