„14-то СУ през моя поглед”

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема: „14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище
  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова

Важно съобщение

Уважаеми родители, 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Учебните занятия след края на зимната ваканция започват на 04.01.2021 г.:

1.За подготвителната група и 1-4 класове присъствено с програмата и графика установен до сега за всеки клас.

2.За 5-12класове дистанционно в електронна среда с програмата и графика, по който всеки клас завърши предходната 2020 г.

Промяна в графика 5, 6 и 7 клас

Уважаеми родители,

по предложение на обществения съвет на училището от 14.12.2020 г., понеделник, учебните часове  при дистанционното обучение на 5-7 класове ще започнат от 8.30ч. при следния график:

  1. 8:30-9:00
  2. 9:10 – 9:40
  3. 9:50 – 10:20
  4. 10:40 – 11:10
  5. 11:20 – 11:50
  6. 12:00 – 12:30
  7. 12:40 – 13:10

До родителите

    Уважаеми родители,

          От 17.11.2020 г. обучението за учениците от I до V клас е присъствено. В IIIа и IIIб само сутрин поради болнични на класните ръководители. В Vа, Vб и Vв клас сутрин с присъстващите учители. За учениците от VI до XII клас дистанционно до 27.11.2020 г. включително.

          В седмичен период преди карантината отсъстващите ученици от V клас бяха по-малко от 15% от всички ученици в V клас. При допитване до родителите повече от 60% от родителите на ученици от V клас подкрепиха присъственото обучение. Не можем да осъществяваме едновременно присъствено и дистанционно обучение за ученици от един клас. Ако има притеснени за здравето на децата и семейството си родители могат да оставят децата си у дома в разумен срок.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми родители,

    На 10.11.2020г. бяха установени двама учители с положителен PCR тест, единият от които преподава в V-VII класове, а другият е класен ръководител на III а клас.

   В съответствие с Алгоритъм за действие при случай на COVID – 19 в образователните институции ще действаме, както следва:

  • Поставят се под 10-дневна карантина, считано от 7.11.2020г. до 16.11.2020г. включително за учениците от IIIа, Vа, б, в, VIа, б, в и VIIа,б класове.

По време на карантинния период учениците се обучават от разстояние в електронна среда по действащото в момента седмично разписание. Обучението се осъществява в Google classroom, в съответните класни стаи по предмет и клас с начало за V – VII клас от 7:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ