Писмо БДП за Коледа

Уважаеми  ученици и родители!

         Във връзка с предстоящите Коледни и  Новогодишни празници насочваме вашето внимание към превенция на пътнотранспортния  травматизъм през зимния сезон. Акцентираме върху поведението на учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия  (мокри, плъзгави и заледени участъци, снеговалеж). Подходящо е да се поставят светлоотразителни или други видими знаци на пешеходците и пътуващите в  МПС!

       Весела Коледа и Нова година!

От ръководството и комисията по БДП на 14 СУ

Коледни новини

Уважаеми ученици, учители и родители,

По случай предстоящите Коледни празници, ученическият съвет, подкрепен от ръководството на 14. СУ организират следните дейности:

  1. Конкурс за най-красива коледна украса на класната стая. На 19.12.2019 г. комисия от учители и представители на Ученическия съвет ще оцени празничната украса по критериите творчество, оригиналност и естетика и ще класира трите най-добре украсени класни стои. Победителите ще бъдат обявени и наградени на 20.12.2019 г.
  2.  На 16.12.2019 г. ще отвори врати традиционният благотворителен коледен базар. Събраните средства ще бъдат изразходвани за подобряване на материално-техническата база в училище.
  3. На 20.12.2019 г. във физкултурния салон ще се проведе Ден на талантите.Изпълненията ще бъдат оценявани от жури, съставено от учители.Благодарствено писмо

     Ръководството и педагогическият колектив на 14 СУ изказват благодарност на Александър, Борис, Ерик и Калоян от VIa клас за доблестната им постъпка.

      Учениците са намерили голяма сума пари и са я предали в полицията. Постъпката им е пример за подражание. 

      Браво, деца, гордеем се с вас!

Униформено облекло

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на 14 СУ на свое заседание на 09.10.2019 г. разгледа въпроса за въвеждане на униформено облекло в 14 училище от тази учебна година.

Общественият съвет на училището представи дейностите, които е извършил до момента:

Провел е проучване на възможностите за реализиране на идеята, в резултат на което има ОФЕРТА за униформеното облекло.

Представена беше и ДРУГА ОФЕРТА за сравнение, от която се вижда, че избраното от обществения съвет предложение е по- добро.

До родителите на

учениците от 14 СУ

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на 14 СУ на свое заседание на 23.10.2019 г. разгледа предложение на Обществения съвет прието с протокол №4/28.05.2019 г. за въвеждане на униформено облекло в 14 средно училище от тази учебна година. На предходно заседание Общественият съвет на училището представи дейностите, които е извършил до момента, изслушахме различни мнения на представители на обществения съвет, представено беше и писмено възражение на родител. На настоящото заседание бяха представени обновени оферти и мостри от елементи на униформено облекло от две фирми(„СТАР-БГ.КОМ“ЕООД и БОНИТА СТИЛ ЕООД), второ възражение на родител, декларации на родителите на учениците от 7а и 5бкл.

Класните ръководители представиха информация до къде е стигнала организацията по паралелки: за 217 ученици от 435 са събрани средства за закупуване на блуза. 

След като разгледа получената информация и обсъди всички предложения педагогическият съвет на 14 СУ на основание чл. 263(1)т.13 от Закона за предучилищното и училищно образование  реши:

Не въвежда униформено облекло от 2019/2020 учебна година.

Мотиви:

Няма мнозинство, което да подкрепя промяната. Предложението породи напрежение и противопоставяне на групи родители, което противоречи на целите на училището да обединява ученици, родители и учители.

 

                                                                                                                                           С уважение: Ернест Георгиев

                                                                                                                                                         директор на 14 СУ