„14-то СУ през моя поглед”

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема: „14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище
  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова