Униформено облекло

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на 14 СУ на свое заседание на 09.10.2019 г. разгледа въпроса за въвеждане на униформено облекло в 14 училище от тази учебна година.

Общественият съвет на училището представи дейностите, които е извършил до момента:

Провел е проучване на възможностите за реализиране на идеята, в резултат на което има ОФЕРТА за униформеното облекло.

Представена беше и ДРУГА ОФЕРТА за сравнение, от която се вижда, че избраното от обществения съвет предложение е по- добро.

До родителите на

учениците от 14 СУ

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на 14 СУ на свое заседание на 23.10.2019 г. разгледа предложение на Обществения съвет прието с протокол №4/28.05.2019 г. за въвеждане на униформено облекло в 14 средно училище от тази учебна година. На предходно заседание Общественият съвет на училището представи дейностите, които е извършил до момента, изслушахме различни мнения на представители на обществения съвет, представено беше и писмено възражение на родител. На настоящото заседание бяха представени обновени оферти и мостри от елементи на униформено облекло от две фирми(„СТАР-БГ.КОМ“ЕООД и БОНИТА СТИЛ ЕООД), второ възражение на родител, декларации на родителите на учениците от 7а и 5бкл.

Класните ръководители представиха информация до къде е стигнала организацията по паралелки: за 217 ученици от 435 са събрани средства за закупуване на блуза. 

След като разгледа получената информация и обсъди всички предложения педагогическият съвет на 14 СУ на основание чл. 263(1)т.13 от Закона за предучилищното и училищно образование  реши:

Не въвежда униформено облекло от 2019/2020 учебна година.

Мотиви:

Няма мнозинство, което да подкрепя промяната. Предложението породи напрежение и противопоставяне на групи родители, което противоречи на целите на училището да обединява ученици, родители и учители.

 

                                                                                                                                           С уважение: Ернест Георгиев

                                                                                                                                                         директор на 14 СУ

Нула загинали по пътищата

Проектът Европейският ден без загинали на пътя – EDWARD /European day without a road death/ се осъществява за четвърта поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ. Тази година се провежда на 26 септември, а целта е в този ден да няма загинали при пътни инциденти.

В България операция EDWARD ще се проведе под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”.

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ също се включи в инициативата със специално табло под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! Нула загинали по пътищата” – изпълнено с рисунки на нашите ученици!

График униформи

Драги родители, 

Знаете, че след проведено допитване до вас, на заседание на Обществен съвет бе прието решение за въвеждане на униформи в 14 СУ.

Молим родителите на малките ученици за съдействие при пробата и избора на размер съобразно приложения ГРАФИК.

Новата ОФЕРТА за униформеното облекло и ТАБЛИЦА с уточнени цени за заявки.

Откриване на учебната година

   Откриването на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09. от 11,00 ч.

Учениците от първи клас да се явят в 10,30 ч. в училище.

14. СУ започва учебната 2019/2020 г. със следните промени:
1. Училището минава изцяло на едносменен режим, като часовете за 3. – 12. клас ще започват в 8,20 ч., а за 1. – 2. клас – в 8,30 ч.
2. През тази учебна година отпадат хартиените бележници и дневници и се въвежда електронен дневник.
3. По решение на Обществения съвет се въвежда униформено облекло, като подробности около визията и цената ще бъдат получени от класните ръководители.
4. Родителските срещи по класове (за прогимназиален и гимназиален етап) ще се проведат на 26.09.2019 г. от 18,00 ч.
5. Класните ръководители на 5. и 8. клас са:
– 5 „а“ – Жени Стойнева (ИТ);
– 5 „б“ – Росица Димитрова (музика);
– 5 „в“ – Ивон Младенова (ИИ);