90 ГОДИШНА ИСТОРИЯ

В далечната 1928 година в София, в квартал “Банишора” се поставят основите на ново училище. В тях били зазидани имената на дарителите, благодарение, на които строежът станал възможен. Сградата била окончателно изградена през пролетта на 1931 г. Така в началото на учебната 1931/32 г. тогавашното ІV Софийско основно училище “Княз Борис Търновски”, предшественик на днешното 14 СОУ, изцяло се преместило в новата сграда.

Новото училище било богато и модерно обзаведено. То разполагало с кабинети по химия и физика, естествена история, рисуване, два басейна, много богата библиотека. Училището било сочено за образцово по отношение уредбата и хигиената си.

През учебната 1945/46 г. полуразрушената от бомбардировките сграда е възстановена. Поради закъсняване на ремонтите, учебната година започва едва на 24 септември, а учебните занятия се водят през ден. В училището учат 780 ученици от първи до трети клас. От тази година училището носи името на проф. д-р Асен Златаров.

С високото качество на работа и отличната материална база, училището придобива висок авторитет и през учебната 1950/1951 г. Смесено средно училище № 14 ”Проф.д-р Асен Златаров” става гимназия. Така от първи до единадесети клас в него учат 1115 ученици. Сградата е тясна за големия брой ученици, затова училището работи на три смени.

Станало център на просветата и културата в района, училището продължава да увеличава броя на учениците си. Сградата не може да побере желаещите да учат в него и затова започва строеж на пристройка към нея. През 1956/1957 г. тя е завършена. 12 нови класни стаи и кабинети приемат учениците в началото на учебната година. 9 от тях са учебни, а 3 са разположени в сутерена.
Година по-късно училището е разделено на две – Смесена гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” и 133-то основно училище. В гимназията учат 664 ученици. През 1971 г. двете училища се сливат и дават началото на 14 ЕСПУ “Проф. д-р Асен Златаров”, а от 1990 г. – 14 СОУ.

Днес училището ни е с профил „Обществени науки“ с изучаване на география и икономика, история и цивилизация, философия и български език и литература. То е училище, което предлага солидна езикова подготовка, добър модел на поведение и среда, в която ученици и учители чувстват удовлетворение.

И както при своето откриване, когато било едно от най-модерно обзаведените училища, така и днес, 14-то СУ разполага с богата и модерна материална база. В училището има два компютърни кабинета, кабинет по обществени науки оборудван с интерактивен дисплей, кабинет с интерактивна бяла дъска, библиотека с над 1000 заглавия, модерен физкултурен салон. Учениците от първи клас се обучават в клуб по Lego роботика и STEM, който позволява усвояването на новия учебен материал да е придружен от приятни и незабравими емоции.

Такова е нашето училище– единство на традиции и съвременност.