УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

Ръководство

 • Ернест Пенев Георгиев – Директор
 • Дeсислава Петрунова –Заместник директор
 • Лиляна Иванова Гочева –Заместник директор

Представяне

 • Радостина Начева – педагогически съветник
 • Моника Велчева – ресурсен учител

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА:

 • Велислава Деянова

В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Ирена Павлова – главен учител
 • Жанет Арие
 • Ивелина Найденова
 • Димитрина Димова
 • Христина Христова
 • Зорница Владимирова
 • Татяна Блажева
 • Петя Господинова

ВЪЗПИТАТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Радка Тодорова
 • Анна Спасова
 • Теменужка Петканина
 • Виктория Кирова
 • Евдокия Петкова
 • Елена Николова
 • Светла Ломска
В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
 • Лиляна Гочева
 • Даринка Илиева
 • Денчо Найденов
 • Екатерина Петрова
 • Ивон Младенова
 • Десислава Петрунова
 • Георги Станчев
 • Галина Ковачева
 • Надежда Иванова
 • Нели Маринова – главен учител
 • Първолета Любомирова
 • Женя Стойнева
 • Светослав Марков
 • Ивелина Севова
 • Клавдия Петкова
 • Лина Здравкова
 • Илиянка Димитрова
 • Миглена Маринова
 • Мария Симеонова