УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

Ръководство

 • Ернест Пенев Георгиев – Директор
 • Дeсислава Петрунова – ЗДУД
 • Лиляна Иванова Гочева – ЗДУД

Представяне

 • Радостина Начева – педагогически съветник
 • Моника Велчева – ресурсен учител

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА:

 • Велислава Деянова

В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Ирена Павлова – главен учител
 • Ивелина Найденова
 • Димитрина Димова
 • Зорница Владимирова
 • Петя Господинова
 • Марияна Златкова
 • Радка Тодорова

ВЪЗПИТАТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Виолета Лазова
 • Йони Младенова
 • Анна Спасова
 • Мариела Кирилова
 • Виктория Кирова
 • Светла Ломска
 • Татяна Блажева
В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
 • Лиляна Гочева
 • Даринка Илиева
 • Денчо Найденов
 • Нели Хаджигеоргиева
 • Десислава Петрунова
 • Георги Станчев
 • Галина Ковачева
 • Лилия Гевгалова
 • Надежда Иванова
 • Нели Маринова – главен учител
 • Първолета Любомирова
 • Женя Стойнева
 • Светослав Марков
 • Ивелина Севова
 • Лина Здравкова
 • Миглена Маринова
 • Мария Симеонова
 • Йордан Пламенов
 • Добри Куцаров
 • Радостина Начева
 • Александър Рашич
 • Снежана Стамова