УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

Ръководство

 • Ернест Пенев Георгиев – Директор
 • Дeсислава Петрунова –Заместник директор
 • Лиляна Иванова Гочева –Заместник директор

Представяне

 • Радостина Начева – педагогически съветник
 • Моника Велчева – ресурсен учител

В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Ирена Павлова – главен учител
 • Жанет Арие
 • Ивелина Найденова
 • Светла Ломска
 • Димитрина Димова
 • Христина Христова
 • Теменужка Петканина
 • Зорница Владимирова
 • Татяна Блажева
 • Петя Господинова

ВЪЗПИТАТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП:

 • Радка Тодорова
 • Василка Александрова
 • Ева Рангелова
 • Маргарита Станчева
 • Виденка Тодорова
 • Евдокия Петкова
 • Елена Николова
 • Миглена Маринова
 • Веселина Дертлиева
 • Велислава Деянова
В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
 • Христина Димитрова
 • Лиляна Гочева
 • Даринка Илиева
 • Денчо Найденов
 • Ростислав Яковов
 • Нели Хаджигеоргиева
 • Десислава Петрунова
 • Георги Станчев
 • Галина Ковачева
 • Надежда Иванова
 • Нели Маринова – главен учител
 • Първолета Любомирова
 • Женя Стойнева
 • Светослав Марков
 • Ивелина Севова
 • Клавдия Петкова

ВЪЗПИТАТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 • Стефка Аврамова
 • Илиянка Димитрова