ЗЛАТАРОВСКА НАГРАДА

През 2004 година по решение на училищното настоятелство, ръководството на училището и учителския колектив се учредява награда на името на патрона на училището Асен Златаров. Тя ежегодно се връчва на ученик, който през целия си курс на обучение в 14 СОУ ”Проф. д-р Асен Златаров” е показал отлични резултати в овладяването на природо-математическите науки.

НОСИТЕЛИ НА ЗЛАТАРОВСКА НАГРАДА

2023/ 2024
ДАНИЕЛ ДРАНДАРОВ

2022/ 2023
АЛЕКС КИРИЛОВ

2021/ 2022
АНАСТАСИЯ ГАНЧОВСКА

2020/ 2021
СПАСИАНА СПАСОВА

2019/ 2020
ЕРИК СТОЕВ

2018/ 2019
НАДЕЖДА КАЛЧЕВА

2011, 2012
ИВАН ЛАЗАРОВ
Чуждоезиков профил с английски език и немски език с прием след 7 клас

2010
ХРИСТИНА БЕНОВА
Чуждоезиков профил с английски език и немски език с прием след 7 клас

2009
ЕМИЛИЯН ПАНАГЮРСКИ
Природоматематически профил с прием след завършено основно образование

2008
СТЕЛА НИКОЛОВА
Чуждоезиков профил с английски език и немски език с прием след 7 клас

2007
СТАНКО КОСТАДИНОВ
Чуждоезиков профил с английски език и немски език с прием след 7 клас

2006
ДИМА ХРИСТОВА
Чуждоезиков профил с английски език и немски език с прием след 7 клас

2005
АННА БЛАГОЕВА
Природоматематически профил профил с английски език и информатика с прием след 7 клас

2004
КЯМУРАН ЮМЕР
Хуманитарен профил с немски език и география с прием след 7 клас