Училище в облака с G suite

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ е училище в облака!

     Стартираме новата учебна година с Google G suite за образованието, където всички учители (и ученици) могат да използват свои безплатни, неограничени и сигурни профили в @14su.bg

     Инструментите на Google ни помагат да работим с по-малко хартия и да развиваме дигиталната компетентност на учениците и учителите.

     Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучение и е част от проекта Училище в облака.