Родителска среща за 1 клас и ПК

   Уважаеми родители, родителската среща за новоприетите първокласници и предучилищен клас ще се проведе на 05 септември, сряда от 18 часа.