11. клас на гости на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН

   На 11.01.2024 г.  учениците от 11. клас от 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, профил „География и икономика“ посетиха Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Проф. Даниела Йорданова и проф. Диана Йорданова показаха Палеомагнитната лаборатория в Института и им разказаха за извършваните в нея
изследвания. С помощта на доц. Цветан Коцев изготвиха карта на замърсяването на почвата с арсен в долината на р. Огоста и разграничиха два почвени типа с полеви тест. С помощта на доц. Пламена Райкова учениците научиха, къде най-често стават земетресенията в страната и начина на тяхното регистриране. Всички тези дейности се осъществиха благодарение на доц. Александра Равначка, научен секретар на Института.