ГОДИШЕН БЮДЖЕТ

Бюджет 2023 – първоначален

Заповед

Подробна справка по дейности и параграфи за месец МАРТ 2023г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец ЮНИ 2023г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец СЕПТЕМВРИ 2023г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец ДЕКЕМВРИ 2023г.