УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Списък на членовете на Настоятелството към 14. СУ

Диана Рашкова Янева – председател
Зоя Ванева Дудина-Николова – секретар
Кристина Георгиева Стефанова – касиер
Венера Спасова Тополова
Димитър Митов
Емил Емилов Димов
Стоян Атанасов Колев

Представители на учителите:

Димитрина Димова Георгиева
Петя Господинова Атанасова

Настоятелството на 14 СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” е регистрирано в СГС на 1 юли 2004 година.