ПРОЕКТ „УСПЕХ“

Тематични направления и ръководители:

1. Да разкажем своята история – Ивелина Найденова
2. Арт студио – Емилия Николова
3. Ценности и човеколюбие – Даринка Йовчева
4. Еко раница – Светла Ломска
5. Запознаване с културни и природни забележителности на България – Ирена Павлова
6. Запознаване с природата, растителния и животинския свят на България – Василка Панева
7. Да изразя себе си чрез танц – Сърпухи Пилибосян
8. Литературна критика – Цветелина Евтимова
9. Защита при бедствия и аварии – Лиляна Гочева
10. Да изиграем приказка – Илияна Делева
11. Приказен свят – Жанет Арие
12. Театрално студио – Христина Димитрова