ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Тематични направления и ръководители:

  1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Галина Ковачева

  2. ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА – Десислава Петрунова

  3. ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА – Мария Маринова Симеонова