ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2022

родители председател Цветан Георгиев
родители член (титуляр) Адриана 
родители член (титуляр) Александър Таушанов
финансиращ орган член (титуляр) Мария Василева
родители член (титуляр) Росица Георгиева
родители член (резерва) Ива Големинова
родители член (резерва) Иван Шахпазов
родители член (резерва) Мариана Русева
родители член (резерва) Наташа Маноилова