КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

клас

класен ръководител

ПК

Велислава  Деянова

Жанет Арие

Ирена Павлова

Ивелина Найденова

Димитрина Димова

Христина Христова

Зорница Владимирова

Татяна Блажева

Петя Господинова

Илиянка Димитрова

Лина Здравкова

Ивелина Севова

Миглена Маринова

Женя Стойнева

Георги Станчев

Ивон Младенова

Радостина Начева

Първолета Любомирова

10А

Нели Маринова

11А

Денчо Найденов

12А

Галина Ковачева