КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

класкласен ръководител

ПК

Велислава  Деянова

Петя Господинова

Марияна Златкова

Жанет Арие

Ирена Павлова

Ивелина Найденова

Димитрина Димова

Радка Тодорова

Зорница Владимирова

Добри Куцаров

Ивон Младенова

Лилия Гевгалова

Лина Здравкова

Миглена Маринова

Георги Станчев

Радостина Начева

10А

Първолета Любомирова

11А

Нели Маринова

12А

Денчо Найденов