ГОДИШЕН БЮДЖЕТ

Бюджет 2021 – първоначален

Заповед

Бюджет

Подробна справка по дейности и параграфи за месец МАРТ 2021г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец ЮНИ 2021г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец СЕПТЕМВРИ 2021г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец ДЕКЕМВРИ 2021г.