Урок на тема „Народни будители“ в I „Б“ клас

Урок на тема „Народни будители“ в I „Б“ клас, 14.СУ – гр.София
     Кои хора наричаме будители? – Днес малките ученици научиха, че хората, които през целия си живот активно популяризират знанието за националната история и правилната употреба на българския език, наричаме будители.
1-ви ноември – Ден на народните будители – за първи път е честван в Пловдив през 1909г., а от 1921г. до 1945г. е общонационален празник. През 1992г. се възобновява традицията на празника, като на този ден се почита паметта на българските просветни дейци и революционери.