Тържествено изпращане на седмокласниците от 14.СУ “ Проф. д- р Асен Златаров”- випуск 2023

На добър час, скъпи седмокласници!

    Пожелаваме ви много твърдост, упоритост, постоянство, силна воля, с която да постигате  целите си! Бъдете добри, осъществявайте своите мечти и надежди! Бъдете здрави!