„Турист съм на друга планета. Какво бих представил от нашата земя?“

Бяха наградени ученици от 14. СУ взели участие в конкурс за рисунка на тема: „Турист съм на друга планета. Какво бих представил от нашата земя?“, на Сдружение „Алианс за обучение и квалификация – АОК“ в партньорство със СО – район “Сердика“.
Всички участници в събитието получиха сертификати за участие, грамоти, а за победителите тематични награди.
Индивидуални награди получиха: 
Александра Илчева от VIIб клас
Кристиян Германов от VIIв клас
Матей Димитров от VIв клас
Групова награда получиха учениците от VIIIа клас.