Талантливите ученици на 14. СУ

   Имаме честта да отразим гостуването на Андрей Яръмов от 10. клас в Нова телевизия на 30.06.2024 г.
 
   Преди това той участва в деветата си изложба по иконопис с прикачените икони.
 
 

   Желаем ти нови успехи и реализирани планове, Андрей!