Списък на първокласниците 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, в приложенията можете да видите разпределението на първокласниците по класове:

Приложение: 1.а клас

Приложение: 1.б клас