Семейна събота с „Поли и Техно“

Семейна събота с „Поли и Техно“

На 22.04.2023 г. от 11.30 ч. Националният политехнически музей /НПТМ/ – гр. София ул. „Опълченска“ № 66, организира поредната Семейна събота за представяне на най-новото книжно издание „Пътеводител на  НПТМ в две части /за възрастни и за деца/“.

РУО – София-град е партньор на НПТМ в този проект.

Изданието е осъществено със съдействието на Министерство на  културата – конкурс на тема „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“, 2022.

ПОКАНА