Светли великденски празници!

    Децата от 5 и 6 клас подготвиха виртуална изложба, с която да отбележат празниците

„Възкресението на Лазар“ и „Влизането в Йеросалим“.

Пожелаваме на всички светли празници, светли мисли в душите и много здраве.

Насладете се на творбите им: