Родителски срещи за 5 и 8 клас

Родителските срещи (за 5.А, 5.Б, 5.В и 8 клас) ще се проведат от 18:00 часа във физкултурния салон, както следва:

5.А клас – 17 септември 2020г.

5.Б клас – 18 септември 2020г.

5.В клас – 21 септември 2020г.

8 клас – 16 септември 2020г.