Родителска среща 5 – 12 клас

Уважаеми родители, родителската среща за учениците от 5 – 12 клас ще се проведе на 27 септември, четвъртък от 18.30 часа.