ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“

Тематични направления и ръководители за учебната 2020/ 2021 г.:

Клуб

Ръководител

1

Земята-нашият дом

Ивелина Найденова

2

В света на математиката

Димитрина Димова

3

Математика

Христина Христова

4

Забавна математика

Зорница Владимирова