Продуктите по програми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

     Уважаеми родители, продуктите по програми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ ще се раздават в петък 24 април от 14.00 ч. до 18.30 ч.