Присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас

Уважаеми родители,

Във връзка с възможността за възстановяване на присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас моля да се запознаете с писмото на МОН за условията, при които това може да се осъществи.

Моля да имате предвид и следното:

Ако мнозинството от определена паралелка реши обучението да е присъствено, дистанционното обучение за останалите ученици от паралелката ще е асинхронно.

Ако мнозинството от определена паралелка реши обучението да е дистанционно, дистанционното обучение за всички ученици от паралелката ще е синхронно(каквото е в момента).

Информация за решението на родителите се предоставя на класния ръководител по електроннен път.

Декларацията за съгласие се предоставя:

1.В електронен формат на класния ръководител.

2.На хартия в училище в понеделник от 8 до 12 ч.

Писмо МОН 1-4 клас

Приложение_№_2.

Приложение_№_3.