Прием I клас – първо класиране

Уважаеми родители,

 

             Пред Вас са списъците за първо класиране на учениците за прием в Iви клас през 2018/19 учебна година в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

   Записването се осъществява на 5, 6 и 7 юни от 08.00 до 18.00 ч. в стая 107.

   При записването се представят:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група.
  2. Удостоверение за промени в постоянен /настоящ адрес, ако такова не е представено.

             В списъците в съответствие с регламент 679/2016 г. на ЕС са описани вх. №, група, точки. Справка  по  име може да направите на място в 14 СУ от 08.00 до 18.00 ч., стая № 107. Не са отразени точки в I-ва и II-ра група, защото всички деца от посочените групи са приети за записване, а точките диференцират децата само в отделната група.

 

Ернест Георгиев

Директор на 14 СУ

14. СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр.София   
Първо класиране       
Списък на учениците,  класирани за записване в I-ви клас за учебната 2018/2019г.
№ по редВх. №Групаточки
  I група:   
1435-5  
2435-6  
3435-7  
4435-9  
5435-12  
6435-14  
7435-15  
8435-16  
9435-17  
10435-18  
11435-19  
12435-20  
13435-22  
14435-24  
15209-25  
16435-26  
17435-29  
18435-31  
19435-32  
20435-34  
21435-35  
22435-36  
23435-37  
24435-38  
25435-40  
26209-43  
27209-44  
28435-45  
29435-46  
30435-47  
31209-48  
32209-49  
33209-50  
34209-51  
35435-53  
36435-54  
37435-57  
38435-58  
39435-61  
40435-62  
41435-63  
№ по редВх. №Групаточки
42435-66  
43435-68  
44435-71  
45435-72  
46435-73  
47435-74  
48435-75  
49435-79  
50435-80  
51435-81  
52435-82  
53435-85  
54435-86  
55435-87  
56435-89  
57435-90  
58435-92  
59435-93  
60435-96  
61435-99  
62435-104  
63435-101  
64435-102  
  II група 
65435-1  
66435-2  
67435-3  
68435-4  
69435-8  
70435-10  
71435-11  
72435-28  
73435-30  
74435-39  
75209-41  
76209-42  
77435-55  
78435-64  
79435-76  
80435-78  
81435-91  
14. СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр.София    
Първо класиране      
 некласирани ученици за записване в I-ви клас за учебната 2018/2019г.
№ по редВх. №Групаточки
  III група 
82435-13 0т.
83435-56 3т.
84435-69 0т.
85435-97 5т.
  IV група 
86290-21 5т.
87209-23 0т.
88435-27 0т.
89435-33 0т.
90209-52 27т.
91435-59 0т.
92435-60 27т.
93435-65 0т.
94435-67 5т.
95435-70 11т.
96435-77 5т.
97435-83 9т.
98435-84 0т.
99435-88 5т.
100435-94 0т.
101435-95 5т.
102435-98 0т.
103435-100 5т.
104435-103 6т.