ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в 8. клас по паралелки:

Обществени науки с разширено изучаване на английски език

0 свободни места

Обществени науки с разширено изучаване на немски език

0 свободни места

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров

Прием в VIII клас за 2023/2024 учебна година

Две паралелки профил „Обществени науки“

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2.История и цивилизация

3.Български език и литература

4. Философия

Чужди езици:

Английски език – разширено

Немски език – разширено

Дневна форма на обучение – 5 год. Брой места – две паралелки по 26

Балообразуване: Сбор от

  • Утроената  оценка по БЕЛ от Национално Външно Оценяване(НВО) в точки;
  • Оценката по Математика от НВО в точки;
  • Оценка по БЕЛ от Свидетелството за завършено основно образование в точки;
  • Оценка по География и икономика от Свидетелството за завършено основно образование в точки.

Вижте и приложените: 1. График,  2. Заповед, 3. Заповед РД09–4061/ 30.08.2022г.