ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Свободни места след III класиране за прием в 8 клас няма

––––––––––––––––––––––––– 

ЗАПОВЕД – график за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

–––––––––––––––––––––––––

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров

Прием в VIII клас за 2022/2023 учебна година

Една паралелка профил „Обществени науки“

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2.История и цивилизация

3.Български език и литература

4. Философия

Чужди езици:

Английски език – разширено

Дневна форма на обучение – 5 год. Брой места – 26

Балообразуване: Сбор от

  • Утроената  оценка по БЕЛ от Национално Външно Оценяване(НВО) в точки;
  • Оценката по Математика от НВО в точки;
  • Оценка по БЕЛ от Свидетелството за завършено основно образование в точки;
  • Оценка по География и икономика от Свидетелството за завършено основно образование в точки.

Вижте и приложените: 1. График и 2. Указания