ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров

Прием в VIII клас за 2024/2025 учебна година

Една паралелка профил „Обществени науки“

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2.История и цивилизация

3.Български език и литература

4. Философия

Чужди езици:

Английски език – разширено

Дневна форма на обучение – 5 год. Брой места – 1 паралелка по 26

Балообразуване: Сбор от

  • Утроената  оценка по БЕЛ от Национално Външно Оценяване(НВО) в точки;
  • Оценката по Математика от НВО в точки;
  • Оценка по БЕЛ от Свидетелството за завършено основно образование в точки;
  • Оценка по География и икономика от Свидетелството за завършено основно образование в точки.

Вижте и приложените:

1. График за организация на дейностите по приема- Заповед №РД09-2045-28.08.2023г. 

2. График на дейностите за проверка на способностите – Заповед №РД09-2048-28.08.2023г.,

3. График за организирането и провеждането на НВО – Заповед №РД-2050-28.08.2023г.