ПРИЕМ В 1 КЛАС

Уважаеми родители,

       През 2021 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем, организацията на приема в първи клас в нашето училище за 2021/2022 учебна година се осъществява, по начина описан в приложените документи:

Родителят се регистрира и кандидатства по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg от 19 април до 28 май 2021 година.

 • Сроковете за обявяване на класираните и записването им се определят от Столична община, в приложението график.
 • С родителите на записаните  деца  се  провежда  учителско- родителска  среща  на 07 септември 2021 година от 18 часа.

С уважение: Ернест Георгиев

директор на 14 СУ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

   през 2021 година

ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ                                  УЧЕНИЦИ

Три паралелки                                                   66

с целодневно обучение /8.30-18.00/

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА (по избор на родителите):

 • Обучение само сутрин
 • Целодневно обучение
 • Обучение по чужди езици – английски и руски
 • Разширено обучение по български език
 • Разширено обучение по математика
 • Допълнителни занимания по музика и изобразително изкуство
 • Спортни занимания
 • Екипи от двама учители
 • Педагогически съветник, логопед и ресурсен учител;
 • Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи снабдени с шкафче за всяко дете и с монитори за онагледяване на обучението;
 • Градинка, двор и два физкултурни салона;
 • Охрана, денонощно видеонаблюдение;
 • Бюфет и стол; медицински кабинет;
 • Библиотека, видеозала, компютърен кабинет.  

Регистриране и кандидатстване:                 Родителски срещи:

от 19.04.2021 г.                                                07.09.2021 г. от 18:00 часа                 

до 28.05.2021 г.                                 

УКАЗАНИЯ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В 14  СУ

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

Кой избира къде да учи детето?

 • Изборът на училище се извършва от родителите на детето, в рамките на правилата определени със Системата за прием.

Какви са необходимите документи за записване?

 • Заявление за записване (по образец);

Какви са действията за записване?

 • Родителят се регистрира и кандидатства по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg от 19 април до 28 май 2021 година.
 • Сроковете за обявяване на класираните и записването им се определят от Столична община, в приложението график.
 • С родителите на записаните  деца  се  провежда  учителско- родителска  среща  на 07 септември 2021 година от 18 часа.
 •  

Къде да намеря информация?

 • На сайта на Министерството на образованието и науката/Нормативни актове/ Наредби/ Наредба №10 от 2016 г.
 • На официалния портал София/Столичен общински съвет/ Нормативни актове/Други/ Система за прием на ученици в първи клас
 • На сайта на 14 СУ/Прием

Район на 14. СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“ за прием на ученици в I клас