ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

До родителите на бъдещите ученици

в подготвителна група

Уважаеми родители,

Ако през тази година Ви предстои избор на училище или детска градина за Вашето дете, Ви предоставяме:

 • Указания за записване на ученик в подготвителна група в 14. СУ
 • Обява за прием в подготвителна група през 2024/2025 г.

През учебната 2024/2025 година в 14 СУ бъдат приети 23 деца в една полудневна група.

С уважение: Ернест Георгиев

Директор на 14 СУ

Родителска среща: 10.09.2024 г. от 18:00 часа  

Кой трябва да постъпи в подготвителна група?

 • Всяко дете задължително постъпва в подготвителна група през годината, в която навършва 5 години. Подготовката на деца в подготвителна група в училище или в детска градина две години преди постъпване в първи клас е задължителна.
 • 14 СУ ще осъществява обучението на деца на 5 години в смесена група с шестгодишни деца.

Кой избира къде да учи детето?

 • Изборът на училище/детска градина се извършва от родителите на детето.

Какви са необходимите документи за записване?

 • Заявление за записване (по образец на СОС);
 • Други документи при необходимост.

Какви са действията за записване?

 • Кандидатстването се извършва от родителя по електронен път. Родителят регистрира детето си и кандидатства в сайта на Информационна система за обслужване на детски заведения, подготвителни групи в училище и първи клас (ИСОДЗ ПГУ и 1 клас) на адрес: www.kg.sofia.bg по графика на дейности за прием на Столична община.
 • Класирането се извършва от ИСОДЗ по реда на желанията и въведената от родителя информация за наличие на критерии по графика на дейности на Столична община.
 • Родителят записва класираното дете в 14. средно училище като след края на съответното класиране представя заявление за записване в училище по образец на СО. При подаване на заявлението родителят представя лична карта и получава входящ номер.
 • Списъците със записаните деца се обявяват в училище по график на дейности на Столична община и се отразяват в ИСОДЗ.
 • С родителите на записаните деца се провежда учителско-родителска среща на 7 септември от 18:00 часа.

 ПРИЕМ

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 през 2023/2024 учебна година

ПАРАЛЕЛКА                                 УЧЕНИЦИ

Една група                                               23

Полудневно обучение /8.30-12.30/

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Екип от учител,психолог, логопед и ресурсен учител;
 • Солидна топлофицирана сграда, уютна класна стая;
 • Градинка, двор и два физкултурни салона;
 • Охрана, денонощно видеонаблюдение;
 • Бюфет и стол; Медицински кабинет;
 • Видеозала и библиотека;
 • Обучение по английски език по желание на родителите.

Необходими документи за записване:

 • Заявление за записване (по образец на Столична община);
 • Други документи при необходимост

Записване:                                                Родителски срещи:

по график за прием на                           7 септември от 18:00 часа

Столична община                           

                  Подготвителната група на 14 СУ 

Работата с децата е по образователна програма „Моливко“ и включва задължителни образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Социален свят;
 • Природен свят;
 • Когнитивно-технически и битови дейности;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Физическа култура;
 • Игрова култура;

В програмата по изобразително изкуство ще се работи за:

 • изучаване на традиции, празници, народни обичаи и народни занаяти свързани с българския фолклор и земята
 • художествено плетиво
 • изработване на кукли в българска национална носия
 • ръчно килимарство
 • рисуване, апликиране и украсяване на глинени съдове
 • засаждане и отглеждане на различни растения и цветя в двора на училището

 

Ръководството и педагозите, заедно с логопед, педагогически съветник и ресурсен учител, вярваме, че връщането към корените и славното минало на род и Родина ще намали агресията, ще върне моралните ценности на обществото и ще направи страната ни по-добро място за живеене на нашите деца.

 • полудневна организация
 • занималня и отдих в уютна игрова среда
 • лесно адаптиране към училищната среда
 • медицинско обслужване
 • двор за игри

Учител: Велислава Деянова

тел.: 0887866552

email: velikd@abv.bg