Похвала за успехите на 4. клас

   Огромни аплодисменти за нашите ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,  техните класни ръководители – Татяна Блажева и Петя Господинова и учители на ЦДО – Елена Николова, Дочка Петкова и Мариана Златкова!

    Тази година на НВО по БЕЛ 14. СУ е на 35-то място (84,56 точки от 100 възможни), а по математика – на 65-то място от 204 столични училища (със среден успех 72, 52 точки от 100 т.)! Това е най-ценното от работата ни – да можеш с гордост и основание да кажеш на учениците си: Браво, вие сте най-добрите! Поздравления и за колегите, извели класовете до тези успехи!

    Нашите умни четвъртокласници са изпреварили със значителна преднина всички училища в района!

 

 

Училище

БЕЛ – среден успех в точки

Математика – среден успех в точки

1.

14. средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

84,56

72,52

2.

18 Средно училище „Уилям Гладстон“

81,04

72,73

3.

43. Основно училище „Христо Смирненски“

81,48

69,88

4.

45 основно училище „Константин Величков“

79,34

68,37

5.

48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“

79,34

66,75

6.

100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

71,54

56,00

    Не всеки път умеем да се рекламираме добре, но резултати като тези показват качеството на образованието, което 14. СУ предлага!
 
    Източник на иформацията и място, на което можете да видите намерите данни за всички училища в София: