Откриване на учебната година

     Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021 г. в двора на училището от 11.00 часа присъствено  за първи, пети и осми клас.

Родителите на учениците от първи клас ще бъдат допускани само в двора на училището.

Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас идват в училище на 15.09.2021 г. при следния график:

 

час

клас

 

час

клас

от

до

 

от

до

9:00:00

09:20:00 ч.

2 А клас

 

10:00:00

10:20:00 ч.

6 А клас

9:10:00

09:30:00 ч.

2 Б клас

 

10:10:00

10:30:00 ч.

6 Б клас

9:20:00

9:40:00 ч.

3 А клас

 

10:20:00

10:40:00 ч.

6 В клас

9:30:00

9:50:00 ч.

3 Б клас

 

11:40:00

12:00:00 ч.

7 А клас

9:40:00

10:00:00 ч.

4 А клас

 

11:50:00

12:10:00 ч.

7 Б клас

9:50:00

10:10:00 ч.

4 Б клас

 

 12:00:00

 12:20:00

 7 В клас 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ:  11.00 ч.

11:15:00

подготвителна

11:20:00

първи А клас

11:25:00

първи Б клас

11:30:00

5 А клас

 

     Влизането и излизането от училището се осъществява само през централния вход.

     Учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас уточняват с класните ръководители часа на идване в училище.

     Откриването на учебната година ще се осъществи при строго спазване на противоепидемичните мерки. Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището.