„Остави всичко и чети“

     На 12 април 2022 г. 1.а клас участва в Световния ден на четенето. Първокласниците взеха книжки от библиотеката и се включиха в инициативата „Остави всичко и чети“. От полученото до класната писмо разбираме, че и ние сме „попълнили картата на света с четящи семейства, класове и индивидуални читатели“