УЧЕБЕН ГРАФИК

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:


01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I – XII клас
05.02.2019 г. – междусрочна за I – XII клас
11.04. 2020 г. – 07.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ
22.05.2019 г. – втори ДЗИ

НВО 4 клас:

27.05.2020 г. – БЕЛ
28.05.2019 г. – Математика

НВО 7 клас:

09.06.2020 г. – БЕЛ
11.06.2019 г. – Математика 

17.06.2019 г. – Чужд език