РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСНИ СТАИ

Разпределение на класни стаи за I-ви срок 2021/ 2022 уч. година

Първи етаж

1 смяна/ клас

стая

2 смяна/ клас

 

ІIIa

102

ЦДО – IIIa

 

ІIIб

103

ЦДО – ІIIб

 

ПГ

104

 

 

ІІб

105

ЦДО – IІб

 

Iб

109

ЦДО –

 

Іа

110

ЦДО – Іа

 

ІIа

111

ЦДО – IIа

 

Втори етаж

 

­ VIа

214

              

 

 

215

ХIа

 

VIб

216

 

 

 Vа

221

ХIIа

 

VIв

222

 

 

 

223

Ха

 

Трети етаж

 

 

326

IXа

 

IVа

327

ЦДО –IVа

 

VIIa

328

 

 

IVб

332

ЦДО –IVб

 

 

333

VIIIа

 

VIIв

334

 

 

VIIб

335

VIIб