КОНСУЛТАЦИИ

График за консултации в начален етап за II-ри срок  за учебната 2023/24г.

График за консултации в прогимназиален етап за II-ри срок  за учебната 2023/24г.

График за консултации в гимназиален етап за II-ри срок  за учебната 2023/24г.