КОНСУЛТАЦИИ

График за консултации в начален етап за II-ри срок  за учебната 2022/23г.

График за консултации в прогимназиален етап за II-ри срок  за учебната 2022/23г.

График за консултации в гимназиален етап за II-ри срок  за учебната 2022/23г.