ДНЕВЕН РЕЖИМ

Дневен режим за I – XII клас през 2023/ 2024г., втори срок

Д Н Е В Е Н    Р Е Ж И М за  2023/2024 г.

Начало за ПГ, I и II  класове: 8,10 часа

ЧАС

НАЧАЛО

КРАЙ

1

8,10

8,45

2

8,55

9,30

3

9,40

10,15

4

10,35

11,10

5

11,20

11,55

Целодневна организация

1

12,00

12,35

2

12,45

13,20

3

13,30

14,05

4

14,15

14,50

5

15,00

15,35

6

15,45

16,20

Начало за III и IV класове: 8,10 часа

ЧАС

НАЧАЛО

КРАЙ

1

8,10

8,50

2

9,00

9,40

3

9,50

10,30

4

10,50

11,30

5

11,40

12,20

6

12,30

13,10

Целодневна организация

1

13,10

13,50

2

14,00

14,40

3

14,50

15,30

4

15,40

16,20

5

16,30

17,10

6

17,20

18,00

          Начало за V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII класове: 8,20 часа  

ЧАС

НАЧАЛО

КРАЙ

1

8,20

9,00

2

9,10

9,50

3

10,00

10,40

4

11,00

11,40

5

11,50

12,30

6

12,40

13,20

7

13,30

14,10

 

          Часовете за: I и II класове са по 35 мин.

                                III – XI класове са по 40 мин.

Междучасията са по 10 мин., голямото е 20 мин. след 3ти час за всички класове.

           ЦДО за I, II, III  и IV класове – 12,00 – 18,00 часа