ДНЕВЕН РЕЖИМ

Д Н Е В Е Н    Р Е Ж И М ЗА I – XII клас през 2021/2022г., първи срок

  График на учебните занятия на учениците от I клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08,00

08,35

08,35 – 08,45

2-ри

08,45

09,20

09,20 – 09,40

3-ти

09,40

10,15

10,15 – 10,25

4-ти

10,25

11,00

11,00 – 11,10

5-ти

11,10

11,45

11,45 – 12,00

График на дейностите на учениците от I клас след обяд при целодневна организация:

 

Дейности

Начало и край на часа

Междучасие

1.      

Организиран отдих и физическа активност

1 час –12,00 – 12,35

12,35 – 12,45

2 час –12,45 – 13,20

13,20 – 13,30

2.      

Самоподготовка

3 час – 13,30 – 14,05

14,05 – 14,15

4 час  – 14,15 – 14,50

14,50 – 15,10

3.      

Занимания по интереси

5 час – 15,10 – 15,45

15,45 – 15,55

6 час  – 15,55 – 16,30

 

  График на учебните занятия на учениците от II клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08,20

08,55

08,55 – 09,05

2-ри

09,05

09,40

09,40 – 10,00

3-ти

10,00

10,35

10,35 – 10,45

4-ти

10,45

11,20

11,20 – 11,30

5-ти

11,30

12,05

12,05 – 12,15

График на дейностите на учениците от II клас след обяд при целодневна организация:

 

Дейности

Начало и край на часа

Междучасие

1.      

Организиран отдих и физическа активност

1 час –12,15 – 12,50

12,50 – 13,00

2 час –13,00 – 13,35

13,35 – 13,45

2.      

Самоподготовка

3 час – 13,45 – 14,20

14,20 – 14,30

4 час  – 14,30 – 15,05

15,05 – 15,25

3.      

Занимания по интереси

5 час – 15,25 – 16,00

16,00 – 16,10

6 час  – 16,10 – 16,45

 

  График на учебните занятия на учениците от III и IV клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

07,40

08,20

08,20 – 08,30

2-ри

08,30

09,10

09,10 – 09,20

3-ти

09,20

10,00

10,00 – 10,20

4-ти

10,20

11,00

11,00 – 11,10

5-ти

11,10

11,50

11,50 – 12,00

6-ти

12,00

12,40

12,40 – 12,50

График на дейностите на учениците от III и IV клас след обяд при целодневна организация:

 

Дейности

Начало и край на часа

Междучасие

1.      

Организиран отдих и физическа активност

1 час –12,50 – 13,30

13,30 – 13,40

2 час –13,40 – 14,20

14,20 – 14,30

2.      

Самоподготовка

3 час – 14,30 – 15,10

15,10 – 15,20

4 час  – 15,20 – 16,00

16,00 – 16,10

3.      

Занимания по интереси

5 час – 16,10 – 16,50

16,50 – 17,00

6 час  – 17,00 – 17,40

 

    График на учебните занятия на учениците от V, VI, VII класове:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

07,30

08,10

08,10 – 08,20

2-ри

08,20

09,00

09,00 – 09,10

3-ти

09,10

09,50

09,50 – 10,10

4-ти

10,10

10,50

10,50 – 11,00

5-ти

11,00

11,40

11,40 – 11,45

6-ти

11,45

12,25

12,25 – 12,30

7-ти

12,30

13,10

 

  График на учебните занятия на учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

13,30

14,10

14,10 – 14,20

2-ри

14,20

15,00

15,00 – 15,10

3-ти

15,10

15,50

15,50 – 16,10

4-ти

16,10

16,50

16,50 – 17,00

5-ти

17,00

17,40

17,40 – 17,45

6-ти

17,45

18,25

18,25 – 18,30

7-ти

18,30

19,10

 

 

          Часовете за: I и II класове са по 35 мин.

                                III – XI класове са по 40 мин.

Междучасията са по 10 мин., голямото е 20 мин. и е след 2-ри или 3-ти час за всички класове. Междучасията след пети и шести часове в V-XI класове са по 5 мин

Д Н Е В Е Н    Р Е Ж И М ЗА I – XII клас през 2021/2022г., втори срок

  График на учебните занятия на учениците от I клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08,00

08,35

08,35 – 08,45

2-ри

08,45

09,20

09,20 – 09,40

3-ти

09,40

10,15

10,15 – 10,25

4-ти

10,25

11,00

11,00 – 11,10

5-ти

11,10

11,45

11,45 – 12,00

График на дейностите на учениците от I клас след обяд при целодневна организация:

 

Дейности

Начало и край на часа

Междучасие

1.      

Организиран отдих и физическа активност

1 час –12,00 – 12,35

12,35 – 12,45

2 час –12,45 – 13,20

13,20 – 13,30

2.      

Самоподготовка

3 час – 13,30 – 14,05

14,05 – 14,15

4 час  – 14,15 – 14,50

14,50 – 15,10

3.      

Занимания по интереси

5 час – 15,10 – 15,45

15,45 – 15,55

6 час  – 15,55 – 16,30

 

  График на учебните занятия на учениците от II клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08,20

08,55

08,55 – 09,05

2-ри

09,05

09,40

09,40 – 10,00

3-ти

10,00

10,35

10,35 – 10,45

4-ти

10,45

11,20

11,20 – 11,30

5-ти

11,30

12,05

12,05 – 12,15

График на дейностите на учениците от II клас след обяд при целодневна организация:

 

Дейности

Начало и край на часа

Междучасие

1.      

Организиран отдих и физическа активност

1 час –12,15 – 12,50

12,50 – 13,00

2 час –13,00 – 13,35

13,35 – 13,45

2.      

Самоподготовка

3 час – 13,45 – 14,20

14,20 – 14,30

4 час  – 14,30 – 15,05

15,05 – 15,25

3.      

Занимания по интереси

5 час – 15,25 – 16,00

16,00 – 16,10

6 час  – 16,10 – 16,45

 

  График на учебните занятия на учениците от III и IV клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

07,40

08,20

08,20 – 08,30

2-ри

08,30

09,10

09,10 – 09,20

3-ти

09,20

10,00

10,00 – 10,20

4-ти

10,20

11,00

11,00 – 11,10

5-ти

11,10

11,50

11,50 – 12,00

6-ти

12,00

12,40

12,40 – 12,50

График на дейностите на учениците от III и IV клас след обяд при целодневна организация:

 

Дейности

Начало и край на часа

Междучасие

1.      

Организиран отдих и физическа активност

1 час –12,50 – 13,30

13,30 – 13,40

2 час –13,40 – 14,20

14,20 – 14,30

2.      

Самоподготовка

3 час – 14,30 – 15,10

15,10 – 15,20

4 час  – 15,20 – 16,00

16,00 – 16,10

3.      

Занимания по интереси

5 час – 16,10 – 16,50

16,50 – 17,00

6 час  – 17,00 – 17,40

 

    График на учебните занятия на учениците от VIII, IX, X, XI, XII класове:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

07,30

08,10

08,10 – 08,20

2-ри

08,20

09,00

09,00 – 09,10

3-ти

09,10

09,50

09,50 – 10,10

4-ти

10,10

10,50

10,50 – 11,00

5-ти

11,00

11,40

11,40 – 11,45

6-ти

11,45

12,25

12,25 – 12,30

7-ти

12,30

13,10

 

  График на учебните занятия на учениците от V, VI, VII и XII класове:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

13,30

14,10

14,10 – 14,20

2-ри

14,20

15,00

15,00 – 15,10

3-ти

15,10

15,50

15,50 – 16,10

4-ти

16,10

16,50

16,50 – 17,00

5-ти

17,00

17,40

17,40 – 17,45

6-ти

17,45

18,25

18,25 – 18,30

7-ти

18,30

19,10

 

 

          Часовете за: I и II класове са по 35 мин.

                                III – XI класове са по 40 мин.

Междучасията са по 10 мин., голямото е 20 мин. и е след 2-ри или 3-ти час за всички класове. Междучасията след пети и шести часове в V-XI класове са по 5 мин.