Обичая „Седянка“

    Поредната изява на участниците в клуб “Млад фолклорист” при 5.а клас по направление “Занимания по интереси” предизвика много емоции сред гостите от първите класове и техните преподаватели. Публиката беше очарована от представянето на обичая “Седянка”, а самите участници се чувстваха като истински артисти.