Нула загинали по пътищата

Проектът Европейският ден без загинали на пътя – EDWARD /European day without a road death/ се осъществява за четвърта поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ. Тази година се провежда на 26 септември, а целта е в този ден да няма загинали при пътни инциденти.

В България операция EDWARD ще се проведе под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”.

14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ също се включи в инициативата със специално табло под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! Нула загинали по пътищата” – изпълнено с рисунки на нашите ученици!

График униформи

Драги родители, 

Знаете, че след проведено допитване до вас, на заседание на Обществен съвет бе прието решение за въвеждане на униформи в 14 СУ.

Молим родителите на малките ученици за съдействие при пробата и избора на размер съобразно приложения ГРАФИК.

Новата ОФЕРТА за униформеното облекло и ТАБЛИЦА с уточнени цени за заявки.

Откриване на учебната година

   Откриването на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09. от 11,00 ч.

Учениците от първи клас да се явят в 10,30 ч. в училище.

14. СУ започва учебната 2019/2020 г. със следните промени:
1. Училището минава изцяло на едносменен режим, като часовете за 3. – 12. клас ще започват в 8,20 ч., а за 1. – 2. клас – в 8,30 ч.
2. През тази учебна година отпадат хартиените бележници и дневници и се въвежда електронен дневник.
3. По решение на Обществения съвет се въвежда униформено облекло, като подробности около визията и цената ще бъдат получени от класните ръководители.
4. Родителските срещи по класове (за прогимназиален и гимназиален етап) ще се проведат на 26.09.2019 г. от 18,00 ч.
5. Класните ръководители на 5. и 8. клас са:
– 5 „а“ – Жени Стойнева (ИТ);
– 5 „б“ – Росица Димитрова (музика);
– 5 „в“ – Ивон Младенова (ИИ);

Родителска среща 2 клас

До родителите на учениците,

които ще са втори клас в 14 СУ

през учебната 2019/2020 година

   Уважаеми родители,

   Промени в нормативната уредба дават възможност през 2019/2020 уч. година паралелките във вашия клас да са три. Моля да обмислите тази възможност, за да вземем съвместно решение на обща за класа среща с класните ръководители и ръководството нa училището. Срещата ще се проведе на 03.09.2019 г. от 18 ч. в училище.

С уважение: Ернест Георгиев  директор на 14 СУ

Писмо до родителите на учениците от втори клас в 14 СУ