Прием в 1 клас новини

    До родителите

на бъдещите

първокласници

 

             Уважаеми родители,

               Във връзка с обявеното извънредно положение организацията на приема в нашето училище се променя. Вижте:

                Уведомяваме Ви, че обявената на 23 април. 2020 г. от 1800 среща с родителите на бъдещите ученици в I-ви клас се отменя.

                Моля да имате предвид, че поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането.То ще се извърши съгласно критериите за прием в първи клас приети от Столичен общински съвет. Можете да изпратите попълненото заявление на имейл priem1klas@14su.bg  или да го оставите при охраната в училище. Заявлението ще бъде заведено и вие ще получите вх.№ на имейл или  по телефона. Всички приложени документи ще се събират след края на извънредното положение.

                 Подробна информация можете да намерите и на страницата: Прием в 1 клас

С уважение: Ернест Георгиев

директор на 14 СУ

Организация на ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

    Уважаеми родители,

     Подготвяме за въвеждане платформата за дистанционно обучение Google classroom. Платформата дава възможност за директна връзка с учениците, има вградени инструменти за работа, може да се работи в реално време (без да е чат или конферентна връзка) и е по-надеждна. За прилагането и е необходима предварителна подготовка и начално обучение.

     От класните ръководители ще получите кодове за достъп до виртуални „класни“ стаи. За всяка паралелка по всички предмети ще има отделна класна стая, за да може всеки ученик да се включи. За работа с платформата ще бъде приложена кратка инструкция. При затруднения се обръщайте към класния ръководител.

     До въвеждане на новата платформа, работата продължава по досегашните канали за комуникация- електронен дневник Школо, имейл и други избрани от класовете.

     За учениците, които нямат електронно устройство за работа или интернет, получават указания за работа от учителя, класния ръководител и работят с хартиени учебни помагала.

     През следващата седмица учителите по тяхна преценка могат да преминат към преподаване на нови знания.

    В процеса на електронно обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност.

  Уважаеми родители, 

   Решението за дистанционно обучение е уредено в заповед на директора на училището, качена на сайта на училището. Там са определени минималните изисквания за водене на комуникация учител/ родител/ученик. Засега не е определена конкретна платформа, освен официалния канал за комуникация електронен дневник Школо и електронна поща. Възможно е използването на други платформи и ресурси. Когато има проблеми, а това е неизбежно при дейност в извънредно положение, моля да контактувате директно с класния ръководител и учителите на детето Ви и да търсите решение на проблема, който според Вас съществува. Когато имате друго решение за начина на комуникация, го предлагайте за вашата паралелка и съдействайте за осъществяването му. Не е уредено какво да се преподава и този въпрос е оставен на преценка на учителите.  Следвайте указанията на учителите. Съдържанието е тяхна отговорност, а начинът на комуникация извън минимума е общо решение. Учениците няма да бъдат изпитвани и оценявани, включително и на национално външно оценяване, върху материал, който не е преподаден в училище.

Уважаеми родители,

във връзка с епидемиологичната обстановка и наложилото се учене от разстояние, Ви запознаваме със ЗАПОВЕДТА на директора за осъществяването му.

Платформа за дистанционно обучение Google classroom

     Уважаеми родители,

     Подготвяме за въвеждане платформата за дистанционно обучение Google classroom. Платформата дава възможност за директна връзка с учениците, има вградени инструменти за работа, може да се работи в реално време (без да е чат или конферентна връзка) и е по-надеждна. За прилагането и е необходима предварителна подготовка и начално обучение.

     От класните ръководители ще получите кодове за достъп до виртуални „класни“ стаи. За всяка паралелка по всички предмети ще има отделна класна стая, за да може всеки ученик да се включи. За работа с платформата ще бъде приложена кратка инструкция. При затруднения се обръщайте към класния ръководител.

     До въвеждане на новата платформа, работата продължава по досегашните канали за комуникация- електронен дневник Школо, имейл и други избрани от класовете.

     За учениците, които нямат електронно устройство за работа или интернет, получават указания за работа от учителя, класния ръководител и работят с хартиени учебни помагала.

     През следващата седмица учителите по тяхна преценка могат да преминат към преподаване на нови знания.

     В процеса на електронно обучение, учителите не поставят оценки, но проследяват резултатите и напредъка на учениците, като отбелязват и поощряват тяхната ангажираност.