„14-то СУ през моя поглед”

По случай 90 години от създаването на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ученическият съвет обявява конкурс на тема: „14-то СУ през моя поглед”.

Какво да направите, за да участвате в конкурса?

  • напишете разказ, есе , нарисувайте или снимайте живота в училище
  • изпратете готовите материали до 31.01.2021 г. на адрес mladenova@14su.bg или ги предайте лично на г-жа Младенова

Важно съобщение

Уважаеми родители, 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Учебните занятия след края на зимната ваканция започват на 04.01.2021 г.:

1.За подготвителната група и 1-4 класове присъствено с програмата и графика установен до сега за всеки клас.

2.За 5-12класове дистанционно в електронна среда с програмата и графика, по който всеки клас завърши предходната 2020 г.

Промяна в графика 5, 6 и 7 клас

Уважаеми родители,

по предложение на обществения съвет на училището от 14.12.2020 г., понеделник, учебните часове  при дистанционното обучение на 5-7 класове ще започнат от 8.30ч. при следния график:

  1. 8:30-9:00
  2. 9:10 – 9:40
  3. 9:50 – 10:20
  4. 10:40 – 11:10
  5. 11:20 – 11:50
  6. 12:00 – 12:30
  7. 12:40 – 13:10