До родителите

    Уважаеми родители,

          От 17.11.2020 г. обучението за учениците от I до V клас е присъствено. В IIIа и IIIб само сутрин поради болнични на класните ръководители. В Vа, Vб и Vв клас сутрин с присъстващите учители. За учениците от VI до XII клас дистанционно до 27.11.2020 г. включително.

          В седмичен период преди карантината отсъстващите ученици от V клас бяха по-малко от 15% от всички ученици в V клас. При допитване до родителите повече от 60% от родителите на ученици от V клас подкрепиха присъственото обучение. Не можем да осъществяваме едновременно присъствено и дистанционно обучение за ученици от един клас. Ако има притеснени за здравето на децата и семейството си родители могат да оставят децата си у дома в разумен срок.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми родители,

    На 10.11.2020г. бяха установени двама учители с положителен PCR тест, единият от които преподава в V-VII класове, а другият е класен ръководител на III а клас.

   В съответствие с Алгоритъм за действие при случай на COVID – 19 в образователните институции ще действаме, както следва:

  • Поставят се под 10-дневна карантина, считано от 7.11.2020г. до 16.11.2020г. включително за учениците от IIIа, Vа, б, в, VIа, б, в и VIIа,б класове.

По време на карантинния период учениците се обучават от разстояние в електронна среда по действащото в момента седмично разписание. Обучението се осъществява в Google classroom, в съответните класни стаи по предмет и клас с начало за V – VII клас от 7:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В училището има учител с положителен тест за Covid-19, който преподава само в 7.а и 7.б клас. Учениците от 7.а и 7.б клас са в карантина и не идват на училище от днес – четвъртък 22.X.2020г. – за 14 дневен срок. От понеделник – 26.X.2020г. ще учат дистанционно в електронна среда.