Съобщение във връзка с внезапното прекъсване на учебния процес и прекратяване работата на училищния стол

Във връзка с внезапното прекъсване на учебния процес и прекратяване работата на училищния стол Ви уведомяваме:

     1.Всички закупени и неизползвани хартиени купони за обяд ще могат да се ползват както следва:

      – купоните от 21.10.2021 година в първия учебен ден след възстановяване на учебния процес.

      – купоните от 22.10.2021 година във втория  учебен ден след възстановяване на учебния процес.

     Не е нужно презаверяване или подмяна.

     В случай, че и тогава отделни ученици няма да бъдат на училище, моля обадете се на тел. 0988864851 – Диана Дончева до 8.30 часа в първия учебен ден  за да отбележи, че Вашите купони ще се ползват в бъдеще време.

    2.Всички закупени електронни купони за обяд за 21.10.2021 година и

22.10.2021 година следваше да бъдат отменени и пренасочени за ползване в бъдеще време.

      Повечето родители са го направили. Но много родители са пропуснали периода когато това е възможно.

     За да не загубят стойността на закупените, но не използвани електронни купони, неизползваните купони ще бъдат служебно отменени и пренасочени за ползване в бъдеще време.

    Когато стане ясна датата на възстановяване на учебния процес, ще публикуваме меню и ще може да пренасочите към конкретни дати отменените купони.

Система за електронни купони

     Във връзка с въвеждането на системата за електронни купони, може да се запознаете с регламента на  ДЗЗД „Свена – Венина“, обслужваща стола на 14.СУ.

Д З З Д “С В Е Н А-В Е Н И Н А“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

        Системата за електронни купони вече работи. Желаещите да я ползват могат да закупят електронни карти от училищния бюфет срещу 2.00 лева. Регистрацията се извършва на https//smartercard.bg следвайки инструкцията. Моля при регистрацията внимателно да се нанесе номера изписан в долния десен ъгъл на картата.Моля, родителите да надпишат  гърба на картата с името на ученика и от кой клас е с флумастер или по друг начин.

       Платформата Ви дава възможност да закупувате купони по всяко време на денонощието, както и да ги анулирате.

      В деня за хранене, може да закупите купон до 8.00, както и да анулирате закупен от предните дни купон също до 8.00, ако ученика няма да отиде на училище по някаква причина.

      Разходите Ви по използване на платформата са 3.60 лв. на месец, за извършените транзакции не се начисляват такси.

     Фирмата също заплаща такса за ползването на платформата.

     В повечето от училищата в София, платформата се ползва вече от две години.

     Успоредно с електронната система, могат да се ползват и хартиени купони.

  1. Продажбата на хартиени купони се осъществява в училищния бюфет.
  2. В бюфета на училището купони се продават по всяко време, за текущия ден до 8.20 часа. В бюфета купони могат да се закупят само от ученици.
  3. При закупени купони и внезапно отсъствие на ученик, може да съобщите на телефон: 0988864851  името на ученика, от кой клас е и за кои дни ще отсъства. При завръщане в  училище купоните ще бъдат презаверени или възстановена сумата. Ако съобщението е направено до 8.20 часа сутрин, горното се отнася и за текущия ден.
  4. Цена на един купон – 2.00 лева-за първи и втори клас.

           Цена на един купон – 2.50 лева-за трети и четвърти клас.

           За всички останали ученици-2.00 лв.

       По въпроси свързани с електронните купони може да звъните и на управителя  Д. Атанасов на тел. 0888660588.

 

23.09.2021 година                                                                                          УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                                            /Д. Атанасов/

Откриване на учебната година

     Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021 г. в двора на училището от 11.00 часа присъствено  за първи, пети и осми клас.

Родителите на учениците от първи клас ще бъдат допускани само в двора на училището.

Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас идват в училище на 15.09.2021 г. при следния график:

 

час

клас

 

час

клас

от

до

 

от

до

9:00:00

09:20:00 ч.

2 А клас

 

10:00:00

10:20:00 ч.

6 А клас

9:10:00

09:30:00 ч.

2 Б клас

 

10:10:00

10:30:00 ч.

6 Б клас

9:20:00

9:40:00 ч.

3 А клас

 

10:20:00

10:40:00 ч.

6 В клас

9:30:00

9:50:00 ч.

3 Б клас

 

11:40:00

12:00:00 ч.

7 А клас

9:40:00

10:00:00 ч.

4 А клас

 

11:50:00

12:10:00 ч.

7 Б клас

9:50:00

10:10:00 ч.

4 Б клас

 

 12:00:00

 12:20:00

 7 В клас 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ:  11.00 ч.

11:15:00

подготвителна

11:20:00

първи А клас

11:25:00

първи Б клас

11:30:00

5 А клас

 

     Влизането и излизането от училището се осъществява само през централния вход.

     Учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас уточняват с класните ръководители часа на идване в училище.

     Откриването на учебната година ще се осъществи при строго спазване на противоепидемичните мерки. Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището.