Награди от изложбата БДП „Пази своето бъдеще на пътя“

Наградите за първо място:  

Мария Джонева – 1 „б“

Асен Добрев – 2“а

Ихтиандър Петров – 3“б“

Наградите за второ място:  

Красимир Колевски – 1 „б“

Александра Колевска – 2“а

София Колева – 3“б“

Наградите за второ място:  

Ивелин Иванов – 1 „б“

Джейми – Бет Боулс – 2“а

Борислава Исаева – 3“б“