Награда за Директора на 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

    За втора година Министърът на образованието и науката, награждава в края на календарната година голяма група директори. Това е оценка за положените от г-н Ернест Георгиев усилия, но е и  признание за доброто партниране на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“с МОН!
    Трудът заслужава да бъде оценяван и награждаван, по-често.

    Честито, г-н Георгиев!

 

Заповед за награда от Министър Денков