Мерки COVID

Уважаеми родители,

Във връзка с публикуваните от МОН и МЗ „Насоки за работата на училищата в условията на Covid-19″ и с оглед спазването на заложеното в тях можете да се запознаете със:

ЗАПОВЕДТА за предприетите мерки в 14. СУ

Дневният режим

Разпределението на класните стаи

Класните ръководители