Математическо пътешествие

 Заключителната изява на тема „Математическо пътешествие“ по дейност: Занимания по интереси на група „Математически калейдоскоп“ с ръководител г-жа Д. Димова